?
Meir nøyaktig søk
Alt  (103)
Usortert  (89)
Balladar  (5)
Salmar  (9)

Yderst mod norden lyser en ø

Første verselinje:Yderst mod norden lyser en ø
Forfattar:Munch, Andreas
Versemål:[Versemål ikke bokført]
Def. årstal:1850
Datering:1846
Diktet blev oversatt til islandsk av Matthías Jochumsson.
Skriftstorleik
Yderst mod norden lyser en ø

1.
Yderst mod norden lyser en ø
klart gennem isslag og tåge;
dér ved en bjergild, som aldrig kan dø,
oldtidens billeder våge, –
dérfra går sagnet vidt over sjø
som en måge.

2.
Op til det sælsomme øland drog
først vore herlige fædre,
med sig fra Norge de højsædet tog
for at oprejse det bedre.
Norrøna-mål de i ensomme krog
skulle hædre.

3.
Medens det synkende Nordens magt
deltes og måtte forsage,
blev der på Island bevaret og lagt
livssæd for kommende dage.
Dér nu et tegn på stammernes pagt
står tilbage.

Dikt/songar av denne forfattaren – Munch, Andreas
Første verselinje:Yderst mod norden lyser en ø
Einstrofingar av denne forfattaren – Munch, Andreas
Det er ikkje registrerte nokon einstrofingar av denne forfattaren